ÅIF on hyväksytty mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan!


Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

ÅIF on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!


Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Tähtiseuraohjelman myötä aiemmin käytössä ollut Sinettiseuratoiminta on päättynyt.


Ådalens IF Nuori Suomi Sinettiseura v. 2007
Suomen salibandyliitto ja Nuori suomi ovat myöntäneet ÅIF:lle nuori Suomi-sinetti merkin. Åif on salibandyliiton 13.sinettiseura.

Sigill märket överäcktes på Åif dagen 26.5 2007 av innebandyförbundets juniorchef Kim Sällström. Sigillmärket togs imot av juniorchefen Michaela Lindqvist, ordförande Marko Ojanen och lagledaren Voitto Rajala samt spelarna Lundmark och Lehikoinen.
Ådalens Idrottsförening lyser som Stjärnförening

ÅIF har antagits till Stjärnförening-kvalitetsprogrammet. Stjärnförening-programmet för föreningar är Olympiakommitténs, grenförbundens och de regionala idrottsorganisationernas kvalitetsprogram, som stöder den finländska idrottens viktiga styrka: föreningsverksamheten. Kvalitetsprogrammet hjälper föreningarna att utvecklas enligt sina egna önskemål med hjälp av moderna verktyg och arbetsmetoder tillsammans med andra kvalitetsföreningar.

Olympiakommittén, grenförbunden och de regionala idrottsorganisationerna har skapat kvalitetsprogrammet Stjärnförening, vars mål är en övergripande utveckling av den finländska idrottsföreningsverksamheten. Programmets symbol är ett stjärnmärke, som visar att föreningen uppfyller innehållskraven för respektive målgrupp (barn och unga, vuxna och elitidrottare) och de gemensamma kvalitetsfaktorerna för ledarskap. De föreningar som har fått stjärnmärket ingår i ett riksomfattande nätverk för kontinuerlig utveckling, där föreningarna får stöd för sin egen verksamhet och delar med sig av god praxis.

ÅIF har fått stjärnmärket för barn och unga. Det visar att föreningen erbjuder barn och unga en trygg, utvecklande och inspirerande miljö för motion och idrott. Föreningen uppfyller kvalitetsfaktorerna för föreningsledarskap och barnidrott och ingår i ett större föreningsnätverk som utvecklas tillsammans och lär sig god praxis av varandra. I en Tähtiseura-förening får var och en idrotta på sitt sätt i gott sällskap!


Stjärnmärket är också ett löfte om kvalitet till nuvarande och nya föreningsmedlemmar

Stjärnmärket, som föreningen beviljats, är ett löfte om kvalitet till nuvarande och nya föreningsmedlemmar samt till deras närmaste och stödpersoner. Stjärnmärket är ett tecken på en modern, smidig och människonära verksamhetsmodell som passar för alla som vill idrotta och motionera. Den passar för olika individers behov, men utvecklas också med dem.

I och med Stjärnförening-programmet har den tidigare Sinettiseura- Sigillföreningsverksamheten avslutats.


Ådalens IF Sigillförening år 2007
Finlands innebandy förbund och Ung i Finland har överäckt åt ÅIF Sigill märket. Åif var den 13 innebandyföreningen som fick märket.

Sinetti luovutettiin Åif:lle 26.5.2007, Åif.n päivänä. Sinetin luovutti Salibandyliiton nuoripäällikkö Kim Sällström ja sen vastaanottivat junioripäälikkö Michaela Lindqvist, puheenjohtaja Marko Ojanen, joukueenjohtaja Voitto Rajala sekä pelaajat Lundmark ja Lehikoinen.